Lokal støtte

 

 

Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en bidragsyter til at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn.

Vi ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, trivsel og bolyst i eierkommunene våre, og støtter aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge. Søkerne bør ha sin virksomhet i en av de fire eierkommunene våre – Øyer, Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron.

Konsernet utbetaler årlig utbytte til eierkommunene, noe som kommer alle innbyggere til gode. Utover dette er det mulig å søke sponsorstøtte, som tildeles to ganger pr. år. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke. Søknader om støtte til generell drift og turer blir ikke vurdert.

Vi har blant andre større samarbeidsavtaler med Peer Gynt AS, Rudi Gard og Worldcup Kvitfjell/Hafjell. I tillegg er vi medeiere i Energisenteret på Hunderfossen

Slik søker du støtte:
- benytt skjemaet på denne siden

Betingelser:
Gudbrandsdal Energi Holding AS mottar høyoppløselige bilder eller film som viser aktiviteten vi støtter og som fritt kan benyttes i vårt informasjons- og markedsføringsarbeid. Øvrige gjenytelser beskrives i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist:
- 1. mai
- 1. oktober

Utdelingen er fra Gudbrandsdal Energi-konsernet inklusive hel- og deleide datterselskap, noe som medfører økte tildelinger fra 2021.  

 

GE Holding logo 300 px                      2020 GE logo primr blae tekst 2