Lokal støtte


Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet, ved å støtte aktiviteter i lag og foreninger i eierkommunene våre. Dette gjelder spesielt aktiviteter rettet mot barn og unge.

Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår.

Vi har samarbeidsavtaler med større kulturaktører som Stavsmartn, Rudi Gard og Peer Gynt AS. Vi er også medeiere i Energisenteret på Hunderfossen

Lag og foreninger oppfordres til å søke om økonomisk støtte.

Vi behandler mottatte søknader to ganger årlig, hhv. 1. mai og 1. oktober.

Bruk skjemaet til høyre for å søke om støtte.