Nyheter

Konsernet Gudbrandsdal Energi

Publisert: 04.01.2016 00:00
Kundene vil i det daglige ikke merke noen vesentlig forskjell, men selskapet vil etter omorganiseringen være godt rustet for å møte framtidige...
Les mer

Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern

Publisert: 22.09.2015 00:00
Saken har vært til behandling og er godkjent i kommunestyrene i de fire eierkommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 
Les mer

GE bygger Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

Publisert: 29.06.2015 00:00
GE er i gang med bygging av Åkvisla kraftverk.Se tidligere omtaler om prosjektet, hhv. 14.11.2014 og 02.01.2014. Alle innbyggere i Øyer kommune har fått...
Les mer

GE anbefales omdannet til konsern

Publisert: 05.06.2015 00:00
Saken er nå til behandling i de fire eierkommunene og de forventes å kunne sluttbehandle dette innen utgangen av juni. 
Les mer

Julehilsen fra adm. direktør

Publisert: 23.12.2014 00:00
Også i 2014 har anleggsaktiviteten vært preget av den store E6-utbyggingen gjennom dalen.
Les mer

Kåja kraftverk skrinlegges

Publisert: 09.12.2014 00:00
Styrene i Eidsiva Vannkraft og Gudbrandsdal Energi har vedtatt at planene for utbyggingen av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen på Vinstra skrinlegges.
Les mer

Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til flere av GEs medarbeidere

Publisert: 08.12.2014 00:00
Tre tidligere ansatte, Rolf Hallum, Arne Ivar Musdalslien og Rolf Bergdølmo arbeidet i mer enn 30 års for selskapet.Sylvi Byrbotten...
Les mer

Konsesjon til Åkvisla kraftverk

Publisert: 14.11.2014 00:00
Gudbrandsdal Energi arbeider aktivt for å skaffe tilgang til ny kraft. Vi har derfor vurdert mulige kraftverksprosjekt i forsyningsområdet.
Les mer

Årsrapport for 2013

Publisert: 28.05.2014 00:00
Fra adm. direktørs kommentar i årsrapporten:
Les mer

Årsmøte i Defo med GE som vertskap

Publisert: 26.05.2014 00:00
Defo har 67 medlemsbedrifter spredt over hele landet. Ca. 240 personer er påmeldt til årsmøtet, som avholdes på Wadahl Høgfjellshotell.
Les mer

Årsrapport 2014

Publisert: 04.05.2014 00:00
Fra adm.direktørs kommentar i årsrapporten:
Les mer

To konsesjoner til Austri Vind

Publisert: 28.04.2014 00:00
Austri Vind fikk den 31. januar konsesjon for å bygge og drive to vindkraftverk i Østerdalen; Raskiftet vindkraftverk i Åmot/Trysil og...
Les mer