Nyheter

Avslag på konsesjonssøknad for Øla kraftverk

Publisert: 30.01.2014 00:00
NVE avslo den 18.12.2013 vår konsesjonssøknad for utbygging av Øla i Nord-Fron kommune. 
Les mer

GE har fått konsesjon for Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

Publisert: 02.01.2014 00:00
Åkvisla kraftverk vil utnytte øvre del av Moksavassdraget.
Les mer

Julehilsen fra adm. direktør

Publisert: 18.12.2013 00:00
Vi vil samtidig takke alle våre kunder for et godt samarbeid gjennom 2013. Selskapet har hatt et bra år med god...
Les mer

Øla kraftverk - status

Publisert: 04.12.2013 00:00
En vil utnytte fallet i nedre del av Øla-vassdraget, på vestsida av Lågen litt nord for Vinstra. Se kartskisse under.
Les mer

Pressemelding – Kvam Kraftverk

Publisert: 08.11.2013 00:00
Hensikten med forstudien var å få vurdert muligheten for lønnsom kraftproduksjon kombinert med flomforebygging i vassdraget.
Les mer

GE støtter lokale idretts- og kulturaktiviteter

Publisert: 30.09.2013 00:00
Hittil i år har GE fordelt midler til et vidt spekter av aktiviteter fra sør til nord i eierkommunene våre. Det...
Les mer

GE støtter lokale idretts- og kulturaktiviteter

Publisert: 30.09.2013 00:00
Hittil i år har GE fordelt midler til et vidt spekter av aktiviteter fra sør til nord i eierkommunene våre. Det...
Les mer

Gudbrandsdal Energi går inn på eiersiden i Elnett Energi AS

Publisert: 02.05.2013 00:00
Elnett Energi ble stiftet i 2010, og er i dag en landsdekkende og internasjonal aktør innen energi- og industrimarkedet.Selskapet har...
Les mer

Ekstraordinær generalforsamling

Publisert: 01.03.2013 00:00
Eiersaken har vært behandlet i alle fire eierkommuners kommunestyrer, med enstemmig tilslutning hos alle.
Les mer

Ny postadresse fra 1. februar

Publisert: 14.01.2013 00:00
Fra 1. februar 2013 er Gudbrandsdal Energis postadresse: Gudbrandsdal Energi ASStrandgata 392640 VINSTRA
Les mer

Sammen om vindkraft i Innlandet

Publisert: 20.08.2012 00:00
Energiselskapene Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi har gått sammen om å etablere selskapet Austri Vind DA.
Les mer

Gudbrandsdal Energi støtter lag og foreninger i eierkommunene

Publisert: 15.05.2012 00:00
Gode oppvekstvilkår er med på å sikre fremtidig utvikling og bosetting i regionen vår.
Les mer