Det brukes store ressurser på utbygging av bredbåndsinfrastruktur, her representert ved fibermontør Linda Båtberget

Årsrapport 2017

PUBLISERT: 31.05.2018

Konsernet har lagt bak seg et år med stor aktivitet og gode resultater.

 

RCV

Adm. direktør Rune C. Vamråk skriver i sin kommentar bl.a.:

"..... vi viser med vår satsning på produksjon, nettdrift og sluttbruker at vi skal være en tydelig aktør fremover."

"Endringer gir muligheter, og det blir vår vilje, evne og kapasitet til å se inn i dette landskapet som avgjør i hvilken grad vi kommer styrket ut av disse prosessene."

"Gudbrandsdal Energi-konsernet er i god vekst og utvikling med de beste framtidsutsikter!"

 

Årsrapporten er tilgjengelig her.