Det er gjort store investeringer innenfor nett, fiber og ny fornybar kraftproduksjon. Her representert ved et bilde fra Raskiftet vindkraftverk.

Årsrapport 2018

PUBLISERT: 24.05.2019

Ekstern verdivurdering av konsernet viser at investeringene som er gjort i 2018 har vært verdiøkende.

Per Oluf Solbraa 20190503

Konstituert konsernsjef Per Oluf Solbraa.

Under følger noen sitater fra ledelsens kommentar:
- "Vi har også i 2018 hatt stor aktivitet i hele konsernet, og gjort store investeringer innenfor nett, fiber og ny fornybar kraftproduksjon. Ekstern verdivurdering av konsernet viser at investeringene som er gjort har vært verdiøkende."

- "Det er flere regulatoriske endringer på gang som vil påvirke oss og bransjen. .... Det er viktig at bransjen framover klarer å ta en mer aktiv rolle i det offentlige ordskiftet."

- "I 2018 tok vi initiativ til en klimadugnad i Gudbrandsdalen. .... Alle energiselskapene i Gudbrandsdalen er med som prosjekteiere – framtiden er fornybar og fullelektrisk!"

- "Sikker strømforsyning blir stadig viktigere i vårt samfunn. Forsyningssikkerhet er derfor et viktig element i alle tiltak som planlegges og gjennomføres i vårt distribusjonsnett."

- "I 2010 startet GE sammen med andre, selskapet Austri Vind DA. Samarbeidet har ført til bygging av Raskiftet vindkraftverk, der den siste vindturbinen sto ferdig i oktober 2018."

- "Vår etablering av Innlandskraft sammen med Eidsiva har ført til at vi er landets tredje største sluttbrukeraktør innenfor strømsalg."

Årsrapporten er tilgjengelig her.