Årsrapport for 2013

PUBLISERT: 28.05.2014

Gudbrandsdal Energi hadde i 2013 en omsetning på 705,2 millioner. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat etter skatt på 45,3 millioner.

Fra adm. direktørs kommentar i årsrapporten:

"2013 har vært et aktivt år for Gudbrandsdal Energi. Vi har levert mye godt E6-arbeid. Våre montører takla en ny storflom i Midt-Gudbrandsdal på en utmerket måte. Vi har oppnådd konsesjoner både på vann- og vindkraftprosjekter. Selskapet har fått 5.000 nye kunder, og i sum er dette utfordrende oppgaver med god utgang for selskapet. ......."

Du finner hele årsrapporten her.

Årsrapportene for de siste år finner du her.