Varde Investeringslaug er et nyopprettet investeringsfond med lokale eiere fra Gudbrandsdalen.

Etablerer investeringsfond på 60 millioner

PUBLISERT: 22.04.2022

Varde Investeringslaug eies av Gudbrandsdal Energi Holding, Eidefoss, Skjåk Energi Holding, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk.

De fem aktørene har allerede samarbeidet i tre år gjennom prosjektet Krafttak for grønn vekst. Etableringen av investeringsfondet er ett av tiltakene fra prosjektet som tas ut i en egen satsning. Dette er det første investeringsfondet av sitt slag i Gudbrandsdalen. Gjøvik- og Hamar-regionene har allerede god erfaring med dette gjennom blant annet Komm-In og FirstSeed.

Skal Innlandet og Norge lykkes med å nå målene med å redusere klimautslipp og samtidig øke verdiskapingen, må det investeres langt mer i omstillingen av bedrifter og grønne løsninger for framtida - og bedriftene selv må bidra. Varde Investeringslaug skal gjøre nettopp dette.

Investeringslauget skal kjøpe aksjer i unge, lovende bedrifter som satser på bærekraftige produkter og tjenester. De skal være en samarbeidspartner som kobler på spesialister og nettverk som gjør at bedriften har større sjans for å lykkes og for å vokse. Bedriftene de skal investere i må ha hovedvirksomhet i Gudbrandsdalen og drive med aktiviteter som defineres som bærekraftige etter EU sine standarder. Slik bidrar investeringsfondet til grønn omstilling fra Lillehammer i sør til Skjåk og Lesja i nord.

Kjernen for Varde Investeringslaug er å bidra til lokal verdiskaping, framtidsretta arbeidsplasser og varig bosetting – uten at det går på bekostning av mulighetene for neste generasjon som skal bo og jobbe i Gudbrandsdalen.

Stillingen som daglig leder og forvalter er utlyst, med søknadsfrist søndag 24. april.

Se mer info om Varde Investeringslaug på Facebook.