Foto: Erik Berg-Johansen

Lokal støtte - søknadsfrist 1. april

PUBLISERT: 07.03.2023

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge.

Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår.

Lag og foreninger oppfordres til å sende inn søknad om samarbeidsavtale innen 01.04.2023.