Ansvarsområder HR, IKT, økonomi og eiendomsportefølje. Søknadsfrist er 27.10.2019

Stilling ledig: Direktør konsernutvikling

PUBLISERT: 24.09.2019

Stillingen vil få ansvaret for stabsområdene HR, IKT og økonomi samt ansvar for vår eiendomsportefølje. 


Gudbrandsdal Energi Holding AS er morselskapet i et energikonsern som består av selskapene Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS samt med betydelig eierandel i Innlandskraft AS (50%). 
Gudbrandsdal Energi Holding AS eies av kommunene Ringebu (30%), Øyer (30%), Nord-Fron (20%) og Sør-Fron (20%). Konsernet har 75 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 221 millioner kroner.  Hovedkontoret ligger på Vinstra.
Nettselskapets konsesjonsområde omfatter kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sjoa-området i Sel kommune. Selskapet har om lag 20.000 nettkunder, som i hovedsak grunnet hyttebygging øker med ca 500 i året.
Produksjonsselskapet ivaretar kraftkonsesjoner for tre vannkraftverk og produksjonen i disse.
Gudbrandsdal Energi Fornybar AS eier 20% av Austri Raskiftet DA og 20 % av Austri Kjølberget DA som utvikler et nytt vindparkprosjekt.
Innlandskraft AS er Norges tredje største kraftleverandør med om lag 240.000 kunder over hele landet.  


Den som ansettes skal også bidra til å øke konsernets konkurransekraft gjennom utvikling av nye forretningsmuligheter. Den som ansettes blir dermed en spydspiss og koordinator innenfor strategi- og forretningsutvikling. Direktør konsernutvikling vil også utøve eierrollen som styremedlem i enkelte av våre deleide selskaper.

Vi søker deg med betydelig erfaring fra et eller flere av ansvarsområdene, og med dokumentert evne til å skape ny «butikk». Du må være tydelig og kraftfull som leder, og ha mot til å utfordre og tenke nytt. Samarbeidsevner og gode relasjonsegenskaper blir også avgjørende for å lykkes. Stillingen inngår i konsernets ledergruppe, rapporterer til og vil være stedfortreder for konsernsjef. Vi kan tilby en enestående mulighet i en dynamisk og fremtidsrettet bransje.

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:
- Ledelse og utvikling av både organisasjon og medarbeidere innen stabsområdene
- Overvåkning og analyse av endringer innenfor teknologi, marked/bransje, regulering og rammebetingelser
- Utarbeidelse av konsernets strategiplaner og aktuelle prosesser forbundet med dette
- Samordning av konsernets prosjektarbeid innenfor innovasjon, forretningsutvikling og restrukturering
- Utøve eierrollen gjennom styreverv i deleide selskaper
- Personal- og budsjettansvar for eget ansvarsområde
- Medansvar for den overordnede utvikling av konsernet

Din profil:
- Høyere relevant utdannelse på masternivå
- God erfaring fra ledelse av et eller flere av ansvarsområdene samt fra strategi/forretningsutvikling med dokumenterte resultater
- Analytisk sterk, med god forretningsforståelse
- Initiativrik og resultatorientert
- Evne til raskt å sette seg inn i nye løsninger og teknologier
- Samarbeidsorientert med evne til å skape motivasjon og engasjement
- Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
- En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
- Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
- Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen hos Headvisor, tlf. 91729682/97155441. Konsernsjef Per Oluf Solbraa kan også kontaktes på tlf. 95823274.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 27. oktober via www.headvisor.no