Søknadsfrist er 15.05.2022.

Stilling ledig: Leder virksomhetsstyring

PUBLISERT: 03.05.2022

Gudbrandsdal Energi Holding søker 

Leder virksomhetsstyring

 

LEDELSE – MENNESKER – UTVIKLING

 

Gudbrandsdal Energi Holding (GE Holding) ser etter en uredd leder virksomhetsstyring som tør å utfordre det etablerte. Har du interesse for faglig og administrativ drift av et energiselskap som jobber mot en grønnere verden? Har du mot og driv til å bidra i utviklingen av et helt konsern? Da kan dette være stillingen for deg!

Som leder virksomhetsstyring i GE Holding vil du jobbe både strategisk og operasjonelt. Du har ansvaret for å sikre at konsernet utvikles faglig i tråd med bransjen, kundebehov og samfunnet ellers. Dette gjelder innenfor tjenesteområdene økonomi, IKT, HR, bygg og kvalitet/beredskap. Det er viktig at disse støttefunksjonene er relevante for datterselskapene slik at de kan bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet. Du er opptatt av å sikre god flyt internt gjennom gode arbeidsprosesser og systemer, og utvikle menneskene i organisasjonen i takt med interne og eksterne behov. Parallelt med dette ser du nytten av å videreutvikle tjenesteområdene for å sørge for at de samsvarer med datterselskapenes etterspørsel.

Som en del av å bidra til utvikling av konsernet og datterselskapene, vil du delta i konsernstyret sammen med konsernsjef. Du vil ha ansvar for etterarbeid og oppfølging etter styremøter slik at du kan sikre forankring nedover i konsernet og sørge for et godt samarbeid mellom styret, ledergruppen og de ansatte. Du vil i tillegg være styremedlem i de heleide datterselskapene samt GE A/S, og følge opp eierskap i andre selskap.

Leder virksomhetsstyring vil ha ansvaret for å følge opp initiativet «Krafttak for Grønn Vekst» som GE Holding er medeier av. Dette er en felles satsning mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Et av satsningsområdene er investeringsfondet Varde. Rollen vil være en viktig ressurs i dette samarbeidet og målet om å utvikle Gudbrandsdalen. I tillegg har du ansvar for å følge opp bærekraftsatsningen i konsernet.

Ansvarsoppgaver som ligger til rollen er blant annet:
- Lede den faglige og administrative driften, inkludert eiendom, økonomi og HR
- Styrearbeid i konsernstyret, samt styremedlemskap i de heleide datterselskapene
- Følge opp bærekraftsatsingen og samarbeid med næringslivet
- Forhandlinger med interne og eksterne parter
- Samarbeide med tillitsvalgte

Som leder virksomhetsstyring er du en del av ledergruppen i selskapet og rapporterer til konsernsjef.

Hvem er vår nye leder virksomhetsstyring?
Vi tror vår nye leder virksomhetsstyring er en engasjert kultur- og relasjonsbygger, som ønsker å bidra både personlig og faglig til konsernets utvikling. Du motiveres av å bygge gode leder- og medarbeiderskap og sikre godt samarbeid på tvers av fagområder. Videre liker du å jobbe med forbedring og effektivisering av interne prosesser og systemer. Vi tror du har økonomisk teft og ønsker å bidra til å drive et selskap på en strategisk god måte.

Vi ser gjerne at du har:
- Relevant utdannelse fra høyskole/universitet
- God forretningsforståelse
- Gjerne erfaring fra styrearbeid
- Gjerne erfaring fra forhandling og tillitsvalgtarbeid
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Interessert?
Send oss en søknad innen 15. mai.

Ønsker du en uforpliktende prat om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company AS, Gro-Anett Sundstrøm Haugen på telefon 974 08 693, Amund Kristiansen på telefon 917 18 762 eller Marte Rønningstad Skjæret på telefon 952 78 687.

Om selskapet
Konsernet Gudbrandsdal Energi er en av Innlandets mest solide virksomheter. Konsernet består av Gudbrandsdal Energi Holding AS, Vevig AS, Gudbrandsdal Energi Fiber AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS. Konsernet eier 20 % i Austri Raskiftet DA og i Austri Kjølberget DA, og har eierandeler i Fjordkraft, On Energi og Eidsiva Bredbånd. Konsernet er eid av kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Konsernet har ca. 75 ansatte, og hovedkontoret er lokalisert på Vinstra. 

Gudbrandsdal Energi Holding (GE Holding) er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansieringsinvesteringer. GE Holding leverer tjenester til de heleide datterselskapene innenfor økonomi, IKT, HR, bærekraft, bygg, samt kvalitet og beredskap. Vi er 15 ansatte, i tillegg til lærlinger og trainee.