Nyheter

Fiber LKB

Vi søker sommervikarer til sommeren 2020

Publisert: 27.01.2020 00:00
Arbeidsoppgavene er innenfor områdene:- Kundeservice på telefon og e-post- Fiberoppgaver- Generelt vedlikehold inkl. grøntanlegg- Kantine og renhold
Les mer
GE Nett hytteutbygging Moseter omradet

Rapport 3. kvartal 2019

Publisert: 14.11.2019 00:00
Økonomiske resultater i konsernetSamlede driftsinntekter for konsernet er 173,0 millioner kroner per 3. kvartal.
Les mer
Drone og hoyspentlinje

Stilling ledig: Nettsjef

Publisert: 07.11.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett AS skal ha effektiv drift basert på bedriftsøkonomiske prinsipper med målsetting å videreutvikle aksjonærenes verdier i et...
Les mer
Rondane

Stilling ledig: Direktør konsernutvikling

Publisert: 24.09.2019 00:00
Den som ansettes skal også bidra til å øke konsernets konkurransekraft gjennom utvikling av nye forretningsmuligheter.
Les mer
Okonomiavd

Stilling ledig: Regnskapsansvarlig konsern

Publisert: 16.09.2019 00:00
Du blir en del av vår økonomiavdeling, men vil også samarbeide tett med ansatte i andre roller i konsernet.
Les mer
Akvisla

Rapport 2. kvartal 2019

Publisert: 06.09.2019 00:00
Økonomiske resultater i konsernetSamlede driftsinntekter for konsernet er 123,3 millioner kroner per 2. kvartal.
Les mer
Per Oluf Solbraa ny konsernsjef 20190905

Per Oluf Solbraa ny konsernsjef

Publisert: 05.09.2019 00:00
Vi er glade for at Per Oluf Solbraa har sagt til ja til oppgaven med å utvikle konsernet videre.
Les mer
Arsrapport 2018 Raskiftet

Årsrapport 2018

Publisert: 24.05.2019 00:00
Konstituert konsernsjef Per Oluf Solbraa.Under følger noen sitater fra ledelsens kommentar:- "Vi har også i 2018 hatt stor aktivitet i...
Les mer
Raskiftet vindmoller i drift

Rapport 1. kvartal 2019

Publisert: 02.05.2019 00:00
GE-konsernet:Samlede driftsinntekter for konsernet er 65,0 millioner kroner per 1. kvartal.
Les mer
GE konsernledelse

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Publisert: 01.04.2019 00:00
Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef.
Les mer
Raskiftet apning 20181212 03

Raskiftet vindpark offisielt åpnet

Publisert: 13.12.2018 00:00
Værgudene spilte på lag med daglig leder Magnus Axelsson i Austri Raskiftet da vindparken offisielt ble åpnet av olje- og...
Les mer
Heggerusten ny trafo

Rapport 3. kvartal 2018

Publisert: 12.11.2018 00:00
GE-konsernet:Samlede driftsinntekter for konsernet er 155,2 millioner kroner per 3.
Les mer