Nyheter

Akvisla oppstart 2

Åkvisla kraftverk satt i drift

Publisert: 20.09.2016 00:00
Elva Moksa har vært brukt til kraftproduksjon helt siden 1909.
Les mer

GEs hundreårige historie i bokform

Publisert: 14.09.2016 00:00
Gudbrandsdal Energi er 100 år i 2016, og jubileet blir behørig markert gjennom hele neste uke.
Les mer

Highasakite til Gudbrandsdal Energi sin 100 års feiring

Publisert: 23.08.2016 00:00
Gudbrandsdal Energi fyller 100 år i 2016 og i den anledning vil det i uke 38 bli avholdt en rekke...
Les mer

Raskiftet vindkraftverk besluttet for utbygging

Publisert: 05.08.2016 00:00
Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en...
Les mer

Årsrapport 2015

Publisert: 02.07.2016 00:00
Utdrag fra adm. direktørs kommentar i årsrapporten:
Les mer

Konsernet Gudbrandsdal Energi

Publisert: 04.01.2016 00:00
Kundene vil i det daglige ikke merke noen vesentlig forskjell, men selskapet vil etter omorganiseringen være godt rustet for å...
Les mer

Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern

Publisert: 22.09.2015 00:00
Saken har vært til behandling og er godkjent i kommunestyrene i de fire eierkommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
Les mer

GE bygger Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

Publisert: 29.06.2015 00:00
GE er i gang med bygging av Åkvisla kraftverk.Se tidligere omtaler om prosjektet, hhv. 14.11.2014 og 02.01.2014.
Les mer

GE anbefales omdannet til konsern

Publisert: 05.06.2015 00:00
Saken er nå til behandling i de fire eierkommunene og de forventes å kunne sluttbehandle dette innen utgangen av juni.
Les mer

Julehilsen fra adm. direktør

Publisert: 23.12.2014 00:00
Også i 2014 har anleggsaktiviteten vært preget av den store E6-utbyggingen gjennom dalen.
Les mer

Kåja kraftverk skrinlegges

Publisert: 09.12.2014 00:00
Styrene i Eidsiva Vannkraft og Gudbrandsdal Energi har vedtatt at planene for utbyggingen av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen på Vinstra skrinlegges.
Les mer

Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til flere av GEs medarbeidere

Publisert: 08.12.2014 00:00
Tre tidligere ansatte, Rolf Hallum, Arne Ivar Musdalslien og Rolf Bergdølmo arbeidet i mer enn 30 års for selskapet.Sylvi Byrbotten...
Les mer