Nyheter

Gudbrandsdal Energi går inn på eiersiden i Elnett Energi AS

Publisert: 02.05.2013 00:00
Elnett Energi ble stiftet i 2010, og er i dag en landsdekkende og internasjonal aktør innen energi- og industrimarkedet.Selskapet har...
Les mer

Ekstraordinær generalforsamling

Publisert: 01.03.2013 00:00
Eiersaken har vært behandlet i alle fire eierkommuners kommunestyrer, med enstemmig tilslutning hos alle.
Les mer

Ny postadresse fra 1. februar

Publisert: 14.01.2013 00:00
Fra 1. februar 2013 er Gudbrandsdal Energis postadresse: Gudbrandsdal Energi ASStrandgata 392640 VINSTRA
Les mer

Sammen om vindkraft i Innlandet

Publisert: 20.08.2012 00:00
Energiselskapene Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi har gått sammen om å etablere selskapet Austri Vind DA.
Les mer

Gudbrandsdal Energi støtter lag og foreninger i eierkommunene

Publisert: 15.05.2012 00:00
Gode oppvekstvilkår er med på å sikre fremtidig utvikling og bosetting i regionen vår.
Les mer

De siste dagers oppslag i GD, faktafeil og sitatfusk

Publisert: 18.05.2011 00:00
Oppslagene etterlater et inntrykk av ulovligheter, uryddighet og samrøre tilknyttet nåværende og tidligere sentrale lederskikkelser i selskapet.Det er urovekkende at...
Les mer

Unyansert og uriktig kritikk av drift og forvaltning

Publisert: 18.05.2011 00:00
I løpet av uken har Gudbrandsdølen Dagningen (GD) hatt flere reportasjer knyttet til driften av Gudbrandsdal Energi (GE) og forholdet...
Les mer

Bjarne Slapgard er ny administrerende direktør i GE

Publisert: 07.09.2010 00:00
Bakgrunn:Bjarne Slapgard født i 1952 har utdanning i bl.a.
Les mer

Ny administrerende direktør

Publisert: 20.04.2010 00:00
Slapgard tiltrer stillingen 1. august i år. Slapgard, født i 1952 er bosatt i Skåbu.
Les mer