Gudbrandsdal Energi Fiber AS

Gudbrandsdal Energi Fiber AS er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS. Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for bredbånd samt delta i andre selskap med samme eller lignende formål. 

Gudbrandsdal Energi Holding AS er medeier i Eidsiva Bredbånd (EB), sammen med 8 andre energikonsern i regionen. EB har samarbeidsavtale med alle eierne og deres fiberselskap.

Ved ønske om fiberbredbånd eller hvis det er spørsmål om kundeforhold, kontakt EB på telefon 61 20 06 12 eller via deres nettsider.

 

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Fiber AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   post@gefiber.no
Telefon    61 29 46 30
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 926 478 087 MVA
Fakturamottak   EHF eller fakturamottak@gefiber.no
     
Daglig leder   Per Oluf Solbraa
     
Styre:    
Styreleder   Per Oluf Solbraa
Styremedlem   Frode Henning Killi (fratrådt)
Styremedlem   Ellen Stokke