Gudbrandsdal Energi Fiber AS

Gudbrandsdal Energi Fiber AS (GE Fiber) er et selskap under etablering. GE Fiber er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS. Selskapets formål er å bygge ut, eie og leie ut fiberinfrastruktur til tjenesteleverandøren. 

Gudbrandsdal Energi Holding AS er medeier i Eidsiva Bredbånd (EB), sammen med 8 andre energikonsern i regionen. EB har samarbeidsavtale med alle eierne og deres fiberselskap.
Ved ønske om fiberbredbånd eller hvis det er spørsmål om kundeforhold, kontakt EB på telefon 03370 eller 61 28 86 25 eller via deres nettsider.

Manglende informasjon i tabellen under kommer så snart den er klar.

 

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Fiber AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post    
Telefon     61 29 46 00
Åpningstid    
Foretaksnr.    
Fakturamottak    
     
Konsernsjef   Per Oluf Solbraa