Gudbrandsdal Energi Fornybar AS


Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (GE Fornybar) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Fornybar er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS. Selskapets formål er bygge, eie, drive anlegg for produksjon av fornybar energi og investere i selskap med tilhørende virksomhet.

GE Fornybar eier 20 % av Austri Raskiftet DA, et vindkraftverk som ble satt i drift 31.12.2018 og som har en årlig middelproduksjon på ca. 370 GWh. Mer informasjon her.

GE Fornybar eier 20 % av Austri Kjølberget DA, et vindkraftverk som er planlagt ferdigstilt i 2021 og som har en forventet årlig middelproduksjon på ca. 195 GWh. Mer informasjon her.

 

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Fornybar AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   post@geholding.no 
Telefon    61 29 46 10 
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 916 319 614 MVA
Fakturamottak   EHF eller fakturamottak@geholding.no
     
Daglig leder   Per Oluf Solbraa
     
Styre:    
Styreleder   Per Oluf Solbraa
Styremedlem   Frode Henning Killi (fratrådt)
Styremedlem   Ellen Stokke