Gudbrandsdal Energi Holding AS


Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE Holding) er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.

Eiere:  
Ringebu kommune  30%
Øyer kommune  30% 
Nord-Fron kommune  20%
Sør-Fron kommune  20%
   
Selskapene i konsernet:  
Gudbrandsdal Energi Nett AS  
Gudbrandsdal Energi Produksjon AS  
Gudbrandsdal Fornybar AS  


GE Holding eier Innlandskraft AS (50%) sammen med Eidsiva Energi AS (50%). Innlandskraft AS eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS.

GE Holding er medeier i blant annet Eidsiva Bredbånd AS og On Energi AS.

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Holding AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   firmapost@ge.no 
Telefon    61294600 
Telefax    61294601 
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 914 888 956 MVA
Fakturamottak   EHF eller fakturamottak@ge.no
     
Styre:   Se Om konsernet