Gudbrandsdal Energi Holding AS


Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE Holding) er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.

Eiere:  
Ringebu kommune  30 %
Øyer kommune  30 % 
Nord-Fron kommune  20 %
Sør-Fron kommune  20 %
   
Selskapene i konsernet:  
Vevig AS  
Gudbrandsdal Energi Produksjon AS  
Gudbrandsdal Fornybar AS  
Gudbrandsdal Energi Fiber AS  


GE Holding er i tillegg medeier i Fjordkraft Holding ASA, Eidsiva Bredbånd AS og On Energi AS.
 

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Holding AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   post@geholding.no
Telefon    61 29 46 10 
Åpningstid   08:00 - 15:00
Foretaksnr.   NO 914 888 956 MVA
Fakturamottak   EHF eller fakturamottak@geholding.no
     
Daglig leder:   Per Oluf Solbraa
     
Styre:   Se Om konsernet