Gudbrandsdal Energi Nett AS


Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Nett er 100% eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for distribusjon av elektrisk energi og anlegg for bredbånd.

Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Sjoa-området i Sel.