Gudbrandsdal Energi Produksjon AS

 
Gudbrandsdal Energi Produksjon AS (GE Produksjon) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Produksjon er 100% eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft. Videre skal selskapet eie og forvalte fast eiendom.

Selskapet eier tre vannkraftanlegg, med en samlet produksjon på ca. 90 GWh:
- Vinkelfallet i Ringebu kommune
- Moksa og Åkvisla i Øyer kommune

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Produksjon AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   firmapost@ge.no 
Telefon    61294600 
Telefax    61294601 
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 941 739 601 MVA
     
Konsernsjef (konstitert)   Per Oluf Solbraa