Gudbrandsdal Energi Produksjon AS

 
Gudbrandsdal Energi Produksjon AS (GE Produksjon) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Produksjon er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft. Videre skal selskapet eie og forvalte fast eiendom.

Selskapet eier tre vannkraftanlegg, med en samlet produksjon på ca. 90 GWh:
- Vinkelfallet i Ringebu kommune
- Moksa og Åkvisla i Øyer kommune

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Produksjon AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   post@geholding.no 
Telefon    61 29 46 10 
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 941 739 601 MVA
Fakturamottak   EHF eller fakturamottak@geholding.no
     
Daglig leder   Per Oluf Solbraa
     
Styre:    
Styreleder   Per Oluf Solbraa
Styremedlem   Frode Henning Killi
Styremedlem   Ellen Stokke