Gudbrandsdal Fornybar AS


Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (GE Fornybar) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Fornybar er 100% eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er bygge, eie, drive anlegg for produksjon av fornybar energi og investere i selskap med tilhørende virksomhet.

GE Fornybar eier 37,5% av Austri Vind DA.

GE Fornybar eier 20% av Austri Raskiftet DA, et vindkraftprosjekt som skal stå ferdig i 2019 og som vil gi en årlig produksjon på 370 GWh. Mer informasjon om prosjektet.

GE Fornybar eier 37,5% av Kjølberget vindkraftverk. Mer informasjon om prosjektet.

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Fornybar AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   firmapost@ge.no 
Telefon    61294600 
Telefax    61294601 
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 916 319 614 MVA
     
Konsernsjef (konstituert)   Per Oluf Solbraa