- Innlandskraft AS

Innlandskraft AS eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS.

Eiere:  
Gudbrandsdal Energi Holding AS  50%
Eidsiva Energi AS  50%