Konsernet


Gudbrandsdal Energi-konsernet:

 Eiere:  
 Ringebu kommune  30 %
 Øyer kommune  30 %
 Nord-Fron kommune  20 %
 Sør-Fron kommune  20 %
   
 Selskapene i konsernet:  
 Gudbrandsdal Energi Holding AS  
 Vevig AS  
 Gudbrandsdal Energi Produksjon AS   
 Gudbrandsdal Energi Fornybar AS   
 Gudbrandsdal Energi Fiber AS  
   
 Styre (gjennomgående i alle selskapene):  
 Styreleder  Line Alfarrustad
 Nestleder   Randi Helene Røed
 Styremedlem  Per Øyvind Skard
 Styremedlem  Per Asbjørn Flugstad
 Styremedlem

 Ragnhild Ulvik

 Ansattrepresentant  Arne Bredeveien
 Ansattrepresentant 

 Torje Høyesveen

   
 Konsernsjef  Per Oluf Solbraa