Konsernet


Gudbrandsdal Energi-konsernet:

 Eiere:  
 Ringebu kommune  30%
 Øyer kommune  30%
 Nord-Fron kommune  20%
 Sør-Fron kommune  20%
   
 Selskapene i konsernet:  
 Gudbrandsdal Energi Holding AS  
 Gudbrandsdal Energi Nett AS  
 Gudbrandsdal Energi Produksjon AS   
 Gudbrandsdal Energi Fornybar AS   
   
 Styre (gjennomgående i alle selskapene):  
 Styreleder  Bjarne Slapgard
 Nestleder   Randi Nordtorp Mølmen
 Styremedlem  Per Øyvind Skard
 Styremedlem  Randi Helene Røed 
 Styremedlem  Ragnhild Ulvik
 Ansattrepresentant  Arild Romfog
 Ansattrepresentant  Hans Sveipe
   
 Konsernsjef (konstituert)  Per Oluf Solbraa