Historie

 

GE 100arGudbrandsdal Energis historie starter med stiftingen av AS Nordre Fron elektricitetsverk i 1916. Flere selskaper er over tid slått sammen til det som i dag er Gudbrandsdal Energi-konsernet. 

I forbindelse med 100 års-feiringen i 2016 ble det utgitt en jubileumsbok, som deles ut gratis til alle interesserte. Faksimilen til høyre er fra lokalavisa Dølens omtale av jubileumsboka 22.09.2016, der tittelen var "Verdt å lese - for å forstå".

Under følger en kort oppsummering av konsernets historie:
1916: AS Nordre Fron Elektricitetsverk stiftes
1925: A/S Nordre Fron Elektrisitetsverk
1966: Fron Elverk
1970: Fron-Ringebu Elverk
1978: Midt-Gudbrandsdal Elverk
1987: Midt-Gudbrandsdal Energiverk AS
1996: Gudbrandsdal Energi AS
2015: Gudbrandsdal Energi omdannes til konsern
2016: Gudbrandsdal Energi feirer 100 år