Historie

 

GE 100arGudbrandsdal Energis historie starter med stiftingen av AS Nordre Fron elektricitetsverk i 1916. Flere selskaper er over tid slått sammen til det som i dag er Gudbrandsdal Energi-konsernet. 

I forbindelse med 100 års-feiringen i 2016 ble det utgitt en jubileumsbok, som deles ut gratis til alle interesserte. Faksimilen til høyre er fra lokalavisa Dølens omtale av jubileumsboka 22.09.2016, der tittelen var "Verdt å lese - for å forstå".

Under følger en kort oppsummering av konsernets historie:

1916   A/S Nordre Fron Elektricitetsverk stiftes.
1925   A/S Nordre Fron Elektricitetsverk endrer navn til A/S Nord-Fron Elektrisitetsverk.
1950   Nord-Fron kommune overtar alle aksjene i A/S Nord-Fron Elektrisitetsverk og etablerer Nord-Fron Kommunale Elektrisitetsverk.
1966   Fron Elverk etableres, ved en sammenslåing av Nord-Fron Kommunale Elektrisitetsverk og Sør-Fron kommunale elektrisitetsforsyning.
1970   Fron-Ringebu Elverk etableres, ved en sammenslåing av Fron Elverk og Ringebu Kraftlag.
1978   Midt-Gudbrandsdal Elverk etableres, ved en sammenslåing av Fron-Ringebu Elverk og Moksa Kraftanlegg (Øyer).
1987   Midt-Gudbrandsdal Elverk omdannes til aksjeselskap, og får navnet Midt-Gudbrandsdal Energiverk AS.
1996   Midt-Gudbrandsdal Energiverk AS endrer navn til Gudbrandsdal Energi AS.
2010   Gudbrandsdal Energi AS starter satsingen på vindkraft som deleier ved etablering av selskapet Austri Vind.
2015   Gudbrandsdal Energi omdannes til konsern: Morselskapet Gudbrandsdal Energi Holding AS og datterselskapene Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS.
2016   Gudbrandsdal Energi-konsernet feirer 100 år.
2016   Gudbrandsdal Energi Holding AS etablerer Innlandskraft AS sammen med Eidsiva Energi AS. Markedsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS er datterselskaper til Innlandskraft AS.
2019   Austri (20 % eid av Gudbrandsdal Energi Fornybar AS) åpner offisielt Raskiftet vindkraftverk.
2020   Innlandskraft AS selges til Fjordkraft Holding ASA.
2021   Gudbrandsdal Energi Nett AS endrer navn til Vevig AS.
2021   Gudbrandsdal Energi Fiber AS etableres ved fisjon fra Vevig AS, som et datterselskap til Gudbrandsdal Energi Holding AS.
2021   Gudbrandsdal Energi Nett AS endrer på grunn av regulatoriske krav navn til Vevig AS.
2021   Austri Kjølberget AS (20 % eid av Gudbrandsdal Energi Fornybar AS) åpner Kjølberget vindkraftverk