Media


Rune C. Vamrak 150pxAdm. direktør Rune C. Vamråk er Gudbrandsdal Energi-konsernets mediekontakt.
Vamråks kontaktinformasjon:
Mobil: 41694699
E-post: rcv@ge.no

Media kan fritt bruke bildene og logoene under:

Adm. direktør Rune C. Vamråk  Last ned 
Adm. direktør Rune C. Vamråk  Last ned 
Adm. direktør Rune C. Vamråk  Last ned 
Adm. direktør Rune C. Vamråk, portrett  Last ned 
   
Viseadm. direktør Per Oluf Solbraa, portrett  Last ned
Nettsjef Svein Ove Ånsløkken, portrett  Last ned
   
Gudbrandsdal Energi konsern-logo  Last ned
Gudbrandsdal Energi Holding logo   Last ned
Gudbrandsdal Energi Nett logo   Last ned