Visjoner og verdier


Gudbrandsdal Energis visjon:
Det digitale GE skal være en resultatorientert verdiskaper av fornybare ressurser.

Gudbrandsdal Energis verdier:
Åpen, Inkluderende, Tydelig og Langsiktig